Ondernemingsrecht

Ondernemer zijn in de huidige tijd is niet eenvoudig. Er zijn veel wetten en regels. Het ondernemingsrecht omvat een breed spectrum van zaken waar u als ondernemer (groot, midden en kleinbedrijf) op het juridisch vlak mee te maken krijgt.

Kern

Opdrachten voor overheden en semi-overheden moeten boven bepaalde aanbestedingsdrempels Europees worden aanbesteed. Reden daarvoor is dat er publiek geld mee gemoeid is. Ook onder die aanbestedingsdrempel (bijvoorbeeld op basis van interne inkoopbeleidsregels) moet worden aanbesteed, en soms wordt vrijwillig gekozen voor een aanbestedingstraject. In de flow van het aanbestedingstraject worden regelmatig fouten gemaakt, zowel in de aanbestedingsdocumenten als in de inschrijving. Dergelijke fouten kunnen een zwaar stempel drukken op het traject. Een goede advocaat, met ervaring in het aanbestedingsrecht maakt dan het verschil!

Advisering over

  • Incasso/aansprakelijkstelling;
  • Het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden;
  • Bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Rechtsvorm (B.V., N.V., maatschap);
  • Zekerheden, hypotheek, pandrechten;
  • Ruzies tussen aandeelhouders, statutair bestuurders en/of vennoten;
  • Oneerlijke concurrentie/mededingingsrecht;
  • Agentuurovereenkomsten en -geschillen;
  • Distributie- en franchiseovereenkomsten en -geschillen;

Samen werken aan een kwalitatief scherpe en juridische oplossing!

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met uw juridische vraag
vraag ik u contact met mij op te nemen.