Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht drukt een stempel op een inkoopproces. Zowel voor aanbestedende partijen (o.a. gemeenten, woningcorporaties, waterschappen en zorginstellingen) als inschrijvers (aannemers, architecten, ICT-bedrijven, facilitaire dienstverleners). Ik treed op voor beide partijen, en kan daardoor vragen vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Kern

Opdrachten voor overheden en semi-overheden moeten boven bepaalde aanbestedingsdrempels Europees worden aanbesteed. Reden daarvoor is dat er publiek geld mee gemoeid is. Ook onder die aanbestedingsdrempel (bijvoorbeeld op basis van interne inkoopbeleidsregels) moet worden aanbesteed, en soms wordt vrijwillig gekozen voor een aanbestedingstraject. In de flow van het aanbestedingstraject worden regelmatig fouten gemaakt, zowel in de aanbestedingsdocumenten als in de inschrijving. Dergelijke fouten kunnen een zwaar stempel drukken op het traject. Een goede advocaat, met ervaring in het aanbestedingsrecht maakt dan het verschil!

Juridische vragen

Bij een aanbestedingstraject komt u onder meer de volgende vragen tegen:

  • Wanneer is er sprake van een aanbestedingsplicht?
  • Mag een overheid één op één opdrachten verstrekken zonder te moeten aanbesteden?
  • Mag ik vragen stellen aan een aanbestedende dienst?
  • Zijn de aanbestedingsdocumenten in overeenstemming met het aanbestedingsrecht?
  • Wanneer moet ik klagen over de inhoud van aanbestedingsdocumenten?
  • Mag een aanbesteding (na gunning) nog worden ingetrokken?
  • Wanneer is een inschrijving strategisch (toelaatbaar) en wanneer manipulatief (niet-toelaatbaar)?
  • Moet een inschrijving vanwege een gebrek ongeldig worden verklaard?
  • Mogen na aanbesteding nog wijzigingen worden doorgevoerd?
  • In hoeverre moet een private partij ook rekening houden met het aanbestedingsrecht?

Voor deze en andere vragen op gebied van het aanbestedingsrecht ben ik uw sparringpartner.

Samen werken aan een kwalitatief scherpe en juridische oplossing!

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met uw juridische vraag
vraag ik u contact met mij op te nemen.