Nieuwe regelgeving bouwgebreken

Er is nieuwe regelgeving op komst ten aanzien van bouwgebreken. Het gaat om het wetsvoorstel  Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

De wet werd op 21 februari 2017 met brede steun door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft schriftelijk input geleverd en het is nu wachten op de reactie van de minister. Een deel van de vragen heeft betrekking op uitstel van de nieuwe wet tot het moment waarop de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd (2019).

Verwachting is bij de Tweede Kamer dat de nieuwe wet zal leiden tot minder juridische conflicten over de aansprakelijkheid bij gebreken, een duidelijkere positie van opdrachtgevers en aannemers, minder faalkosten en een hogere bouwkwaliteit, maar is dat echt zo? De wet zorgt m.i. ook voor een situatie waarbij de positie van de aannemers wordt verzwakt ten opzichte van opdrachtgevers. Voor particuliere opdrachtgevers zou men zich daar iets bij kunnen voorstellen, maar is dat ook nodig ten opzichte van grote professionele opdrachtgevers ? Mijns inziens zijn grote professionele opdrachtgevers mondig genoeg en ook in staat zelf contractvorming te beïnvloeden en deze partijen hebben de extra bescherming van de nieuwe wet niet nodig. Stof tot nadenken dus. Als men toch wil wachten op de nieuwe Omgevingswet dan heeft men In Den Haag nog wel even de tijd om dit aspect (dat ook de aandacht van de Eerste Kamer trok) onder de loep te nemen.