Grenzen aan het auteursrecht van de architect of niet?

Interessant artikel in het Parool. Ruzie bij een muziekcentrum in Amsterdam. Het muziekcentrum wisselde van eigenaar en deze dacht het in 2005 gebouwde pand een eigen twist te geven door wat verbouwingen door te voeren. Een en ander met architectonische hulp, alleen niet van de oorspronkelijk architect.

Dat was tegen het zere been van de architect. De eigenaar wilde de architect een bedrag van € 40.000,– betalen als genoegdoening, maar de architect weigerde.

Hoe zit het nu ook weer juridisch?

Eigenaar zijn van het gebouw betekent niet ook gerechtigd zijn aan dat gebouw te doen wat men wil, ook niet als er een omgevingsvergunning voor is verleend. Dat wordt geblokkeerd door het auteursrecht van de architect (‘persoonlijkheidsrecht’). Deze kan zich verzetten tegen aantasting van zijn ontwerp (‘verminking’). In 2004 heeft de Hoge Raad (Jelles/ Zwolle-arrest) uitgemaakt dat volledige sloop geen aantasting van een persoonlijkheidsrecht is. Het kan wel onder omstandigheden -bijvoorbeeld wanneer sprake is van een uniek bouwwerk- onrechtmatig zijn.

Concreet kan niet gesteld worden dat de architect alles kan blokkeren. De eigenaar moet wel rekening houden met het belang van de architect en diens reputatie bij de instandhouding van het gebouw. Advies is daarom als eigenaar voor verbouwing of sloop eerst met de architect te overleggen. Komen partijen daar niet uit dan kunnen zij het geschil voorleggen aan de rechter die de belangen van partijen en de redelijkheid van een gevraagde vergoeding zal moeten beoordelen.