Abnormaal lage inschrijving

In een uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 april 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:2607) heeft de rechter zich uitgelaten over de vraag of een aanbestedende dienst verplicht is een abnormaal lage inschrijving ongeldig te verklaren.

In dit geval had een inschrijver die uiteindelijk een opdracht niet gegund kreeg geklaagd dat een werk 37% onder zijn prijs lag en dat de aanbestedende dienst een dergelijke abnormaal lage inschrijving ongeldig had moeten verklaren.

De Voorzieningenrechter betrekt in zijn oordeel de Aanbestedingswet en bestaande jurisprudentie (Vzr. Rb. Rotterdam, 13 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1182). De Aanbestedingswet geeft een aanbestedende dienst de mogelijkheid om een inschrijving die haar abnormaal laag voorkomt buiten toepassing te verklaren, echter dit is niet verplicht. Om die reden heeft de Voorzieningenrechter de vordering tot ongeldigverklaring afgewezen. Belangrijk daarbij is dat de Voorzieningenrechter nog overweegt dat de aanbestedende dienst een beroep kan doen op dit artikel 2.116 Aanbestedingswet 2012 en niet de teleurgestelde inschrijver.